הספירה הפוך להרס ישראל נתחל מלפני הרבה זמן

The countdown of Israel destruction has begun since a long time ago.

http://zone-h.org/archive/notifier=Hackers_Of_Savior